Formulár na odstúpenie od zmluvy

Internetového obchodu shop.babalac.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: Babalac s.r.o., Na Priehon 754/10,  949 05 Nitra, Slovenská republika

 – Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

 – Dátum objednania/dátum prijatia*:

 – Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 – Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) 

 .......................................

 

– Dátum:

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

Poznámka: Formulár si môžete stiahnuť aj ako PDF dokument na vytlačenie.